Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Internationale samenwerking


ACA Europe

De Raad van State was in 1998 één van de oprichters van de Europese Vereniging van Raden van State en Hoogste Bestuursrechtcolleges (ACA Europe). Sindsdien heeft de Raad via ACA Europe bijgedragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring over advisering en bestuursrechtspraak, in het bijzonder in relatie tot het recht van de Europese Unie. Medio 2016 zal de Raad van State voor een periode van twee jaar het voorzitterschap van ACA Europe op zich nemen. In aanloop naar dit voorzitterschap is de vice-president van de Raad van State sinds 2014 vicevoorzitter van ACA Europe. In 2015 zijn voorbereidingen getroffen om dit voorzitterschap inhoudelijke invulling te geven.

In 2015 hebben er zoals in voorgaande jaren twee seminars van ACA Europe plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten stond de uitwisseling van kennis en informatie centraal. In mei 2015 vond in het Tsjechische Brno het eerste seminar plaats op het gebied van privacywetgeving en de openbaarheid van bestuur, waaraan de vice-president namens de Raad van State deelnam. Het tweede seminar was in oktober 2015 in Helsinki en concentreerde zich op de rechtsbescherming van het aanbestedingsrecht.

Uitwisseling staatsraden

ACA Europe kent een uitwisselingsprogramma voor rechters van (administratieve) hooggerechtshoven. Gedurende maximaal twee weken brengt een rechter een werkbezoek aan een andere lidstaat, waarin hij of zij zoveel mogelijk de activiteiten van collega’s volgt. Dergelijke uitwisselingen hebben tot doel om de onderlinge contacten aan te halen en concrete kennis op te doen van elkaars werkwijze. Ze dragen daardoor ook bij aan de kwaliteit van het werk van de rechter in eigen land. Ook de Raad van State heeft hieraan meegedaan.