Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Een Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Onafhankelijk begrotingstoezicht
Gemeenschappelijke thema’s
De Raad en het Koninkrijk
Internationale samenwerking


Kennisgebieden

Het functioneren van de Afdelingen bestuursrechtspraak en advisering vraagt om gedegen kennis van de constitutionele en staatkundige regels, inzicht in de bestuurlijke praktijk en kennis van de nieuwste ontwikkelingen op de diverse rechtsgebieden. Ook in het recht geldt helaas dat deskundigheid en specialisatie in toenemende mate een steeds smaller terrein betreffen. Op een aantal kennisgebieden, waaronder het Europees recht en het constitutioneel recht, is voor de juiste toepassing echter brede kennis en deskundigheid vereist. In zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak geldt uit oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid een aantal gelijke uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen of besluiten. Daarom kunnen in beide Afdelingen ook gelijke thema’s of vragen van Europees en constitutioneel recht aan de orde komen. De Raad van State heeft zijn werkproces zo ingericht dat deze schaarse kennis optimaal wordt benut en toegepast in beide Afdelingen. Dit gebeurt in de vorm van (kennis)beraden waaraan staatsraden van zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak deelnemen.