Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Gemeenschappelijke thema’s
Institutionele samenwerking
De Raad en het Koninkrijk
Internationale samenwerking

Eén Raad, meerdere taken

Op 21 januari 2016 dienden de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak in bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wilde de regering het aantal hoogste bestuursrechters in Nederland terugbrengen tot twee: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad. Het stelsel van bestuursrechtspraak zou worden vereenvoudigd door het opheffen van de Centrale Raad van Beroep. Zaken van de Centrale Raad van Beroep zouden behandeld gaan worden door de vier gerechtshoven (met de mogelijkheid van cassatieberoep op de Hoge Raad). Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven zou worden opgeheven. Deze zaken gingen in het wetsvoorstel naar de Afdeling bestuursrechtspraak. Bij de Raad van State zou de advisering strikter worden gescheiden van de rechtspraak en er zou een einde komen aan de zogeheten dubbelbenoemingen van staatsraden. De Tweede Kamer aanvaardde amendementen die het wetsvoorstel ingrijpend wijzigden. Na de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer heeft de regering bij brief van 16 november 2016 het wetsvoorstel ingetrokken, omdat de amendementen de kern uit het wetsvoorstel hadden gehaald. De ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel hebben niet belemmerd dat de Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven intensief zijn blijven samenwerken op het gebied van de rechtseenheid.