Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Een Raad, meerdere taken

Op 21 januari 2016 hebben de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak ingediend bij de Tweede Kamer. In dit kader hebben de ministers op 17 december 2015 gezamenlijk besloten de Commissie rechtseenheid bestuursrecht in te stellen. Zij willen advies van de commissie over de vraag hoe de rechtseenheid in het bestuursrecht het beste kan worden gewaarborgd, uitgaande van het wetsvoorstel dat nog twee hoogste bestuursrechters kent: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad. De commissie is gevraagd om vóór 1 juli 2016 haar advies uit te brengen. De voorzitter van de commissie is prof. mr. M. Scheltema, regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht. Leden zijn de president van de Hoge Raad, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en twee hoogleraren.