Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Gemeenschappelijke thema’s
Institutionele samenwerking
De Raad en het Koninkrijk
Internationale samenwerking

De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

In december 2016 nam de Raad vervroegd afscheid van staatsraad J.G.C. Wiebenga als lid van de Raad van State vanwege zijn benoeming als voorzitter van de Kiesraad per 1 januari 2017. Hij was zowel werkzaam voor de Afdeling bestuursrechtspraak als voor de Afdeling advisering. In dezelfde maand nam de Raad afscheid van staatsraad L.J. Griffith, maar er waren meer staatsraden die de Raad van State verlieten. Bij de Afdeling advisering vertrokken wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar: staatsraad K.J.M. Mortelmans (per 1 mei 2016), staatsraad H. Borstlap (per 1 augustus 2016) en staatsraad L.Y. Gonçalves-Ho Kang You (per 1 december 2016). Op 1 juni 2016 nam de Raad afscheid van staatsraad van het Koninkrijk van Aruba A.G. Croes. Helaas overleed Croes onverwacht twee maanden later, op 7 augustus, op Aruba.

Bij de Afdeling advisering werden in 2016 vier staatsraden in buitengewone dienst benoemd. Op 20 januari traden tot de Afdeling advisering toe A.P.W. Melkert, D.M. Sluimers en G.N. Roes en op 31 augustus A.F.P. Bakker. Roes is aangetrokken met het oog op algemene vraagstukken van wet- en regelgeving en met name ook om te bezien op welke wijze de Afdeling advisering effectiever het rechtsstatelijk handelen van de overheid kan ondersteunen. De benoemingen van de drie andere staatsraden in buitengewone dienst houden verband met het onafhankelijk begrotingstoezicht dat sinds 2014 door de Afdeling advisering wordt uitgeoefend.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak vond één benoeming plaats. Per 1 januari 2016 trad E.J. Daalder, deskundig op een breed terrein van het staats- en bestuursrecht, toe als staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In december 2016 nam de Raad afscheid van staatsraad M. Vlasblom die met pensioen ging. In juni 2016 verliet staatsraad in buitengewone dienst A. Hammerstein de Raad, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Per 1 november 2016 werd de benoeming van staatsraad J.W. van de Gronden gewijzigd in staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij werd met ingang van deze datum voltijds hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst houdt verband met de blijvende behoefte bij de Afdeling bestuursrechtspraak aan expertise op het terrein van Europees recht en mededingingsrecht. Als staatsraad in buitengewone dienst blijft hij ook na 1 november aan de Afdeling bestuursrechtspraak verbonden. In die hoedanigheid kan hij deel uitmaken van zittingskamers als zijn expertise daarbij is gewenst.