Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

Op 1 mei 2015 nam staatsraad Deetman afscheid als lid van de Raad van State wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. Staatsraad Deetman was werkzaam voor zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak. Om dezelfde reden en op dezelfde datum nam staatsraad Vornis afscheid als lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Curaçao. De Afdeling bestuursrechtspraak kreeg het verlies te verwerken van staatsraad Koppen die na een ziekbed op veel te jonge leeftijd kwam te overlijden. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak werd afscheid genomen van de staatsraden Drupsteen en Mondt-Schouten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Staatsraad in buitengewone dienst Van Zutphen vertrok bij de Afdeling bestuursrechtspraak wegens zijn benoeming tot Nationale ombudsman.

Bij de Afdeling advisering traden twee staatsraden in dienst: mr. R.J.M. van den Tweel en drs. P.J.C.M. van den Berg. De Afdeling bestuursrechtspraak verwelkomde mr. B.J. Schueler als staatsraad. Daarnaast werden in die Afdeling twee staatsraden in buitengewone dienst benoemd: mr. J. de Hullu en mr. R.J. Koopman. Mede op voorstel van de Hoge Raad zijn zij beiden voorgedragen als staatsraad in buitengewone dienst met een zogenoemde nulaanstelling in het belang van de rechtseenheid. Hun voordracht past in het streven van de Afdeling bestuursrechtspraak en de Hoge Raad om de bestaande, goede samenwerking in de komende jaren verder te intensiveren.

Benoemingen van raadsheren uit de civiele en de belastingkamer van de Hoge Raad tot staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn niet nieuw. Met de benoeming van De Hullu is wel voor het eerst een raadsheer uit de strafkamer van de Hoge Raad staatsraad in buitengewone dienst geworden. Dit houdt verband met de uitbreiding van de bestuurlijke handhaving en de noodzaak van afstemming van het zogenoemde punitieve bestuursrecht met het strafrecht.