Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Voorlichting aanwijzingen gouverneurs


Medio september 2015 bracht de Afdeling advisering op verzoek van de Tweede Kamer een voorlichting uit over het geven van aanwijzingen door de rijksministerraad aan de gouverneurs van de Caribische landen van het Koninkrijk. De directe aanleiding voor het verzoek van de Tweede Kamer is de aanwijzing die de rijksministerraad op 11 juli 2014 heeft gegeven aan de Gouverneur van Aruba met betrekking tot de begroting 2014.

De Afdeling advisering heeft de bepalingen in het Statuut geduid. Enerzijds zijn de Caribische landen autonoom en zijn zij primair verantwoordelijk om op een evenwichtige wijze de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en/of de deugdelijkheid van bestuur te verzekeren. Anderzijds kan er een situatie ontstaan waarin het Koninkrijk moet optreden om deze belangen te waarborgen. Daarbij moet het Koninkrijk grote terughoudendheid betrachten. Dwingend optreden door het Koninkrijk is een ‘ultimum remedium’. Het kan echter niet zo zijn dat de waarborgfunctie van het Koninkrijk pas wordt ingeroepen als een onhoudbare situatie zich al geruime tijd voordoet.

In deze voorlichting vraagt de Afdeling advisering ook aandacht voor de delicate positie van de gouverneur als enerzijds vertegenwoordiger van het Koninkrijk en anderzijds hoofd van de regering van een Caribisch land. De combinatie van beide functies kan lastig zijn. De gouverneur kan als koninkrijksorgaan stelling moeten nemen tegen een landsregering, waarvan hij zelf deel uitmaakt. Gegeven zijn dubbelrol moet worden voorkomen dat de gouverneur door het geven van aanwijzingen in een onmogelijke positie wordt gebracht.

Tot slot wijst de Afdeling advisering erop dat een aanwijzing op grond van het Reglement voor de Gouverneur geen grondslag kan zijn om nieuwe bevoegdheden aan de gouverneur toe te kennen. Daarvoor is minstens een algemene maatregel van rijksbestuur nodig als bedoeld in artikel 51 van het Statuut.