Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Samenwerking met de Raden van Advies

Deze voorlichting is ook besproken tijdens het tweejaarlijkse overleg van de Raad van State van het Koninkrijk met de Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op 8 en 9 oktober 2015 in Willemstad. Dit overleg is ervoor om wederzijds ervaringen uit te wisselen, de lokale context te schetsen waarbinnen wetgeving plaatsvindt en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Deze samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de wetgevingsadvisering, zowel daar als hier.

Centraal thema van dit adviesradenoverleg was deugdelijkheid van bestuur. De vier adviesraden zijn binnen ieder van de landen geroepen om door middel van adviezen bij te dragen aan deugdelijkheid van bestuur. Het is zinvol te bezien op welke wijze de wetgevingsadviseurs elkaar over en weer kunnen bijstaan bij de invulling van dit begrip voor ieders eigen lokale situatie. Idealiter kunnen op die manier gezamenlijke noties van deugdelijkheid worden ontwikkeld waar zowel adviseurs als regeringen hun voordeel mee kunnen doen.