Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Tot besluit

Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar een onbestemd gevoel van onrust achter, in het bijzonder ook vanwege politieke ontwikkelingen elders. Die ontwikkelingen zouden voorboden kunnen zijn van grotere ‘aardschokken’ die de vanzelfsprekendheden en fundamentele zekerheden waar de naoorlogse ontwikkeling op berust, aan het wankelen kunnen brengen. En dan gaat het niet alleen om economische verworvenheden. De rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren van democratie en rechtsstaat in onderlinge samenhang binnen de democratische rechtsstaat zijn daarbij in het geding. Reden om de schokbestendigheid van de eigen instituties nader te bezien en deze, waar mogelijk, te versterken.