Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Externe contacten

De Afdeling bestuursrechtspraak onderhoudt veelvuldig contact met haar professionele partners.

De werkwijze van de Afdeling bestuursrechtspraak was specifiek onderwerp van gesprek op de Middag van de Bestuursrechtspraak die in oktober 2016 is gehouden. Doel van die bijeenkomst was te komen tot een gedachtewisseling tussen een vertegenwoordiging van de Afdeling bestuursrechtspraak en een breed geschakeerd aantal professionals dat in hun dagelijkse praktijk frequent te maken heeft met de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarbij valt te denken aan advocaten, vertegenwoordigers van bestuursorganen en gemachtigden van belangenorganisaties. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de gang van zaken rond zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ook kwam een aantal inhoudelijke onderwerpen aan de orde: bewijsrecht, relativiteit in het omgevingsrecht, vreemdelingenrecht en punitief bestuursrecht.

Rechters in opleiding moeten tijdens hun opleiding stage lopen bij een of meer appelinstantie(s). De Afdeling bestuursrechtspraak biedt deze rechters in opleiding de mogelijkheid om een stage bij haar te lopen. In 2016 ontving de Afdeling bestuursrechtspraak tien rechters in opleiding. Acht van hen liepen een stage van twee weken (één in de Vreemdelingenkamer, de anderen in de Algemene kamer). Twee rechters in opleiding liepen een stage van twee maanden (één in de Algemene kamer, de ander in de Vreemdelingenkamer). Deze stages werden blijkens de evaluaties van beide kanten erg positief gewaardeerd.

Ook ervaren rechters wordt de mogelijkheid geboden om enkele weken mee te kijken bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In 2016 werd vier keer van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Drie rechters liepen drie weken stage in de Algemene kamer, één rechter liep drie weken stage in de Vreemdelingenkamer.

De Afdeling bestuursrechtsrechtspraak heeft een luisterend oor tijdens bijeenkomsten en stages en houdt rekening met het debat. Ook de Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht is een voorbeeld van het onderhouden van externe contacten.