Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Bewaken rechtseenheid

In de Commissie rechtseenheid bestuursrecht, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, wordt al ongeveer zes jaar intensief samengewerkt tussen de hoogste bestuursrechters. Deze commissie heeft de belangrijke taak de rechtseenheid tussen de vier hoogste bestuursrechters te bevorderen. Dat doet de commissie door onderling af te stemmen en zo de verschillen in rechtspraak zo veel mogelijk weg te werken én te voorkomen dat er verschillen in rechtspraak ontstaan. De resultaten die op dat vlak in 2016 zijn geboekt, komen hierna aan bod.

In het kader van de discussie over het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak hebben de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Commissie rechtseenheid bestuursrecht onder voorzitterschap van professor Scheltema ingesteld. Deze Commissie Scheltema is verzocht om het kabinet te adviseren over de wijze waarop kan worden voorzien in rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en de andere rechtsgebieden, binnen de kaders van de voornemens van het kabinet over de vormgeving van de hoogste bestuursrechtspraak.

In augustus 2016 is het rapport van de Commissie Scheltema verschenen. Met het oog op de rechtseenheid is in het rapport onder meer geadviseerd wettelijk vast te leggen dat de hoogste bestuursrechters samenwerken. Daarmee sluit het rapport goed aan bij de al jaren bestaande praktijk van intensieve samenwerking tussen de vier hoogste bestuursrechters in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Met deze samenwerking is tijdens én na de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel krachtig voortgegaan.